CAD是自动计算机辅助设计软件,能够进行二维制图和三维图纸设计,无需懂得编程就能够自动制图,因此越来越多的朋友想学习和使用软件。随着版本的更新,CAD的界面一直在变化,那么CAD2010界面怎么换成经典界面?其实非常的简单,本次的教程来告诉大家。

方法/步骤

第1步

打开软件,点击软件左上角的向下三角形。

1.jpg

第2步

点击显示菜单栏,打开选项板,点击功能区。

2.jpg

第3步

打开工具菜单,点击工具栏,点击AutoCAD,依次勾选:修改,图层,标准,样式,绘图,特性,绘图次序。

3.jpg

第4步

点击下面的齿轮,选择将当前空间另存为,保存为AutoCAD经典,这样就成功切换了经典界面。

4.jpg

温馨提示:                                                                           

以上就是关于“CAD2010如何把新版界面换成经典界面?”的方法,还不太熟悉的朋友多多练习,关注我们,帮你解决更多难题!