CAD是现在很多人喜欢用的软件,在使用时常常需要进行各种操作,有时候我们也会借助其他软件来加工CAD的图纸,很多朋友经常会需要转为PS格式,在PS里面画图,那么CAD怎样导出为PS格式呢?下面就来给大家讲解一下。

方法/步骤

第1步

按住“Ctrl+P”进行图纸的打印命令。

1.gif

第2步

选择“名称”选项,选择“level1”。

2.gif

第3步

勾选“打印到文件”,设置参数后,点击“确定”。

3.gif

第4步

点击“保存”即可。

4.gif

第5步

总结如下。

5.gif

温馨提示:                                                                           

以上就是关于“CAD如何导出PS格式?”的方法,还不太熟悉的朋友多多练习,关注我们,帮你解决更多难题!