AutoCAD是一款常用的工程图纸设计软件,在使用该软件的时候,不仅能够绘制平面图、剖面图等图纸,而且还可以绘制三维视图。在设计图纸的时候,我们经常会遇到需要对图纸进行调整,那么CAD如何进行平移、缩放?本次就来给大家分享详细的教程,赶快学起来吧!

方法/步骤

第1步

在平移时可以打开栅格以方便观察,按住鼠标滑轮拖动可以平移

1.jpg

第2步

也可以右击选择平移或在视图,选择平移

2.jpg

第3步

缩放是有快捷键的 z(这里也许写命令会比较好),输入z

3.jpg

第4步

直接框选要放大的范围,其实这个方法用的人很少

4.jpg

第5步

缩放其实只要用滑轮滑动就可以缩放了(推荐用这个方法)

5.jpg

温馨提示:                                                                           

以上就是关于“CAD怎么平移、缩放?”的方法,还不太熟悉的朋友多多练习,关注我们,帮你解决更多难题!